Pedagogisch werkplan

Het pedagogisch werkplan

Mijn visie geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze ik hanteer bij de omgang, benadering, verzorging en opvoeding van de kinderen tijdens de opvang.

Ik heb dit volledig uitgewerkt in mij pedagogisch werkplan. Hieronder kunt u het pedagogisch werkplan van Gastouder De kleine draak downloaden.

Download hier in pdf formaat het pedagogische werkplan.

Diploma’s & Verklaring Omtrent Gedrag:

Helpende zorg en Welzijn (Gastouder) mbo-2
Certificaat Pedagogische Component
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
EHBO 2017